Psykoterapeut 

Ellinor Chopart 

Eksistentiel krop- og psykoterapi

Ellinor Chopart

                                                                         

Uddannet psykoterapeut tilbyder: individuel terapi og parterapi


   Psykoterapien henvender sig til almindelige mennesker, der har brug for hjælp til personlig udvikling, parforholdsproblemer, livskriser eller akut opståede kriser, angst, sorg, depression, ensomhed, lavt selvværd, incest, etc. 


Terapien er en hjælp til selvhjælp, hvor der arbejdes med at få afdækket og bearbejdet gamle mønstre og få helet gamle psykiske sår, få mobiliseret sine ressourcer og få skaffet sig nogle redskaber til, at tackle de problemer og kriser der uvægerligt opstår livet igennem.

 
Eksistentiel krop-  og psykoterapi tager udgangspunkt i gestaltterapi, kropterapi, samtaleterapi, jegstøttende terapi og psykodynamisk forståelse.


Præsentation af Ellinor Chopart

   Siden 1983 har jeg arbejdet med min egen udvikling i individuel- og gruppeterapi indenfor gestalt- og kropterapi og jegstøttende terapi. At udvikle sig er en fortsat proces, som aldrig slutter, og som terapeut anser jeg det for vigtigt hele tiden at arbejde med min egen proces, for at kunne hjælpe andre mennesker i deres udviklingsproces. Desuden får jeg supervision på mit psykoterapeutiske arbejde.

Udover at arbejde som psykoterapeut arbejder jeg som pædagog med børn.


Uddannelsesmæssig baggrund


  • 2012: efteruddannelse i jeg-støttende kropsterapi ved Gerda Beck.
  • 2002-2004: efteruddannelse for psykoterapeuter ved Gerda Beck.
  • 2002: uddannet psykoterapeut i eksistentiel krop-og psykoterapi ved Gerda Beck.
  • 1991-1993: 2-årig trænings- og supervisionsgruppe for behandlere og terapeuter i gestalt- og kroppsykoterapi v/ Gerda Beck.
  • 1989-1991: Skolen for Kropsdynamik – undervisning i kropsbevidsthed, kropsoplevelse og behandling.
  • 1986: uddannet zoneterapeut.
  • 1978: uddannet socialpædagog.
  • Endvidere har jeg deltaget i en lang række kurser indenfor alternativ behandling og kropmassage.