Terapiformen

  

Eksistentiel krop- og psykoterapi

   Alle mennesker har brug for nærhed, kontakt, kærlighed, samspil med andre mennesker og noget der udfordrer én til, at udfolde sit potentiale. Vi har alle i mere eller mindre grad gammelt stof med i bagagen, der forhindrer os i, at skaffe os det vi længes efter eller i at udfolde hele vores potentiale.

Eksistentiel krop- og psykoterapi er en dybtgående terapiform, der støtter og udfordrer det enkelte menneske til at finde ind til sig selv: at finde troen på at det kan lade sig gøre, at skaffe sig et godt og meningsfyldt liv, når vi vælger, at gå den ofte meget smertefyldte vej, for at finde ind til os selv, vores livskraft og vores sjæls lys.

At være menneske i vor tids moderne samfund kan være en kompliceret affære. Samfundsudviklingen er de senere årtier gået utroligt stærkt og der ikke længere nagelfaste strukturer, at støtte sig til med hensyn til, hvordan vi mennesker skal omgås eller hvordan livet skal leves.

Gennem opdragelse og samfundsnormer har mange af os lært, at skjule eller fornægte vores dybeste følelser, behov, længsler. Vi har i barndommen, direkte eller indirekte fået at vide, at det ikke var pænt eller at det var decideret forkert, at have de følelser eller behov vi havde. Det er meget smertefyldt ikke, at blive mødt og elsket, som den man er.

Som barn er man nødt til, at udvikle forskellige forsvarsmønstre og overlevelsesstrategier for, at udholde denne smerte, Når man lukker af for sine følelser og behov bliver livsenergien hæmmet eller blokeret og tilstande med angst, smerte, depression, ensomhed, isolation, tomhed, manglende seksuel lyst, rodløshed og nedsat livskvalitet til følge. Hvis vi ikke får bearbejdet disse mønstre og overlevelsesstrategier, vil vi, som voksne, uundgåeligt komme til, at møde andre, som var de vores forældre. Det giver problemer i kontakten med andre mennesker, - i parforholdet, i forholdet til vores børn, i forholdet til venner og arbejdskolleger, - hvis vi møder andre med de følelser af smerte, sårethed, vrede og raseri, som hører barndommen til. Og selv om vi kæmper en brav kamp, vil vi blive ved med, at løbe ind i de samme problemer, begå de samme fejl og opleve de samme opslidende konflikter gentage sig gang på gang. Det kan være svært, at acceptere og rumme, at det ikke lykkedes, at tackle sine egne problemer, og det er nærliggende, at lægge ansvaret for én selv over på en partner eller give partneren eller samfundet skylden for éns smerte og ulykkelighed.

Det er en illusion, at tro, at hvis bare partneren eller samfundet vil ændre sig, så kan vi få det godt. Det giver ikke fred eller en tilfredsstillende følelse af, at fylde sig selv ud.

Vi kan vælge at dulme smerten med alkohol, lykkepiller, materielle ting, være i gang hele tiden, arbejde som besatte eller vi kan vælge at gå i terapi og få arbejdet med de problematikker, der forhindrer os i, at få et godt og tilfredsstillende liv.

Selv om nogen har oplevet mere smerte i deres liv end andre, er det ikke problemernes størrelse, der afgør hvorvidt det lykkedes os,  at løse dem, men måden vi griber problemerne an på.

Psykoterapi er en hjælp til selvhjælp, hvor der arbejdes med at få afdækket og bearbejdet gamle reaktionsmønstre og reaktionsmåder, få helet gamle psykiske sår, få mobiliseret sine ressourcer og få skaffet sig nogle redskaber til, at tackle de problemer og kriser, der uvægerligt opstår livet igennem.

Eksistentiel krop-og psykoterapi tager udgangspunkt i gestaltterapi, kropterapi, samtaleterapi og psykodynamisk forståelse.

Gestaltterapi

   I gestaltterapien arbejder man med, at udvikle en ansvarlighed overfor sit eget liv og at skabe en ægte kontakt til sig selv og andre mennesker. Der arbejdes med at mærke og føle, i stedet for primært, at være i tankerne, og der arbejdes med, at udvikle opmærksomhed – at være opmærksom på hvilke følelser jeg lige nu er i kontakt med – at være i nuet i stedet for, at være i fortiden eller fremtiden. Endvidere arbejdes der med kropsbevidsthed og kropsoplevelse ud fra, at krop og psyke er en helhed. Redskaberne er bl.a. ”varm stol”, encounter, gruppeproces, awareness, rollespil, fantasirejser.

Kropterapi

   Kropterapien er en dybtgående terapiform, der har det udgangspunkt, at krop, psyke og sjæl hænger nøje sammen. Kroppen husker alle smertefulde oplevelser og de følelser, der er forbundet hertil, og som har ført til hæmninger og blokeringer. Ved forskellige kropsterapeutiske metoder kan der løsnes op for gamle blokeringer og fortrængte behov.

Der arbejdes med, at give næring til gamle forsømte behov, så man lærer, at mærke hvad man har behov for, så der skabes en tro på, at man selv kan skaffe sig det, man har brug for. Kropsterapien kan både være følelsesforløsende og åbnende, ligesom den kan være ryg- og jegstøttende, samt give  ”ben at stå på”.

Samtaleterapi

   I eksistentiel krop-og psykoterapi arbejder man, som terapeut på, at kunne være tilstede på en ægte måde, hvor man i samspillet med klienten både har kontakt med hvad der røre sig i én selv og hvad der rører sig i klienten. Hvor man er lydhør overfor både det der bliver fortalt med ord, og det der bliver fortalt via mimik og kropssprog, så klienten tør åbne sig.

Det kan være utroligt helende virkelig, at blive lyttet til, når terapeuten på en nærværende, indfølende og indlevende måde møder klienten der, hvor han/hun ikke tidligere er blevet mødt, set, forstået eller rummet.

Terapeuten kan via sin åbne opmærksomhed, ord, kropssprog og rummelighed være med til, at give klienten en tro på sig selv og sine ressourcer i forhold til, at ændre på gamle reaktionsmønstre og dermed åbne op for nye handlemuligheder.

Psykodynamisk forståelse

   I den psykodynamiske forståelse forholder man sig, som psykoterapeut til, hvordan personlighedsstrukturen ser ud hos klienten – hvor stærkt eller svagt jeg´et er. Om det overvejende er en neurotisk eller psykotisk personlighedsstruktur eller en blanding af begge. Terapien tilrettelægges herefter med hensyn til, at arbejde åbnende og/eller jegstøttende.